Contact
9 Crosby Street, New York City, NY
hotelemail@provider.net
( 646 ) 218-6400
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Follow
Privacy Policy
  /  Privacy Policy

Privacy verklaring website

Townhouse24 – PAM BVBA, met maatschappelijke zetel in Congreslaan 20, 9000 Gent, ingeschreven in de kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0691.778.264, RPR Gent, Afdeling Gent; Tel +32 474 82 02 73; E-mail: info@townhouse24.be. Voor verdere informatie omtrent ons Privacybeleid, kunt u terecht bij Anne-Elisabeth Vercruysse of Paul Mertens op info@townhouse24.be.

Townhouse24 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met deze privacyverklaring. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  1. Verwerking van de gegevens

Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens omvatten het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website doorverwezen heeft. Deze statistieken gebruiken we om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. Op basis daarvan kunnen wij onze website optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn compleet anoniem.

Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er echter over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Townhouse24 verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de persoonsgegevens bij. We slaan uw naam, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden betrouwbaar op.

Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

  1. Overmaken aan derden

Enkel Townhouse 24 gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus niet met derden.

  1. Bewaarperiode

Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen.

  1. Uw rechten
  • Recht op inzage en rechtzetting, wijzigingen of verwijderen van gegevens

De klant beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van hen verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

  • Recht om te worden vergeten

Een bezoeker/klant heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

  • Recht om klacht in te dienen

Indien de klant van mening is dat wij zijn gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft de klant het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie http://www.privacycommission.be/nl

  1. Wijziging

Townhouse24 houdt zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande individuele verwittiging te wijzigen. Gelieve daarom regelmatig nazicht te doen van deze policy.

 

Deze versie van de privacyverklaring werd op 20.01.2019 het laatst gewijzigd.